Nasze Usługi

Specjalizujemy się w profesjonalnej obsłudze firm w zakresie odbioru odpadów przemysłowych (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne), aż do ich ostatecznego unieszkodliwiania.

Zakres usług

Posiadamy wymagane wpisy do rejestru BDO pozwalające na transport odpadów oraz na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa
w obrocie odpadami.

Świadczymy usługi transportu materiałów niebezpiecznych, podlegających pod Umowę ADR. Realizujemy przewóz towarów objętych monitorowaniem z wykorzystaniem Systemu Elektonicznego Transportu Towarów (SENT).

Odbieramy i transportujemy odpady pochodzenia zwierzęcego na podstawie posiadanych pozwoleń weterynaryjnych.

Oferujemy usługę odbioru ścieków przemysłowych na podstawie posiadanych pozwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Usługę wykonujemy z wykorzystaniem własnych zestawów transportowych.

Wykonujemy usługi transportu materiałów płynnych z wykorzystaniem własnych autocystern, a także organizujemy transport zestawami typu „firanka” w oparciu o zaufanych i wieloletnich podwykonawców.

Ścieki

Firma PGO Sp. z o.o. oferuje kompleksową obsługę firm w zakresie odbioru ścieków przemysłowych i spożywczych.

Współpraca z wieloma podmiotami gospodarczymi, posiadającymi stosowane zezwolenia na unieszkodliwienie ścieków, pozwala naszej firmie świadczyć ww. usługi na terenie całej Polski.

Odbieramy ścieki z zakładów przemysłowych wytwarzających ścieki przekraczające parametry pozwalające na zrzut do urządzeń kanalizacyjnych, które są określone w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych.

Odbiór ścieków realizujemy z wykorzystaniem cystern lub w zbiornikach typu mauzer, dopasowując się do potrzeb Klientów.

Odpady

Firma PGO Sp. z o. o. oferuje:

Posiadane doświadczenie w zakresie przeprowadzania analizy składu fizyko-chemicznego odpadów oraz znajomość metod odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, pozwala na racjonalne i optymalne zagospodarowanie każdego rodzaju odpadu odebranego od wytwórcy.

Zadbamy

O WSZYSTKO!