Ile to kosztuje?


Ceny usług ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta, w oparciu o planowaną do odbioru ilość ścieków, bądź odpadów oraz udostępnioną ich charakterystykę fizyko-chemiczną.

W przypadku braku danych dotyczących składu fizyko-chemicznego ścieków/odpadów, wycena dokonywana jest na podstawie wyników badań laboratoryjnych wykonanych na pobranych od wytwórcy próbkach materiału.

Cena za usługę transportu kalkulowana jest każdorazowo do każdego kursu.

Jak to działa?

KONTAKT

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, określenie zakresu potrzebnych usług oraz pozostawienie danych kontaktowych.

Obliczenie Kosztów

Na podstawie uzyskanych danych obliczymy koszt usługi oraz skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.

Wykonanie Usługi

Po uzgodnieniu szczegółów i ustaleniu dogodnego terminu usługa zostaje wykonana.

Zadbamy

O WSZYSTKO!