Nasze Zestawy

Firma PGO jest w posiadaniu sześciu zestawów transportowych – ciągnik siodłowy + cysterna.

zestaw_1
007

Tam gdzie nas potrzebujesz ...

Cztery jednostki transportujące posiadają zezwolenia ADR do przewożenia odpadów niebezpiecznych oraz świadczą tą usługę pod nadzorem uprawnionego doradcy ADR.

Zestawy transportowe firmy PGO są kompleksowo serwisowane
i utrzymywane we właściwym stanie technicznym oraz spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.11.2002r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr. 193, poz. 1617).

Nasze pojazdy są oznakowane w sposób trwały, czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi.

Świadczymy również usługi transportu odpadów płynnych i ścieków
w pojemnikach typu DPPL.

Zadbamy

O WSZYSTKO!